TJÄNSTER:

PERSONLIG TRÄNING:

  • Noggrann konsultation
  • Rörelse analys (gång, löpning & rörlelse funktion)
  • Individ anpassad träning
  • Individ anpassat träningsprogram
  • Kostråd vid behov

 REHAB, PREHAB – GRENSPECIFIK TRÄNING:

  • Rehabilitering av skadeproblematik
  • Prehab och grencpecifik träning för din sport

BINDVÄVS MASSAGE:

Som komplement till din träning jobbar jag parallellt med djupgående bindvävs massage.


Anlitar du mig som din tränare så lägger vi upp en individ anpassad plan för just dig. Tid kring passet är 60 min standard. Men detta kan variera och är något vi bestämmer tillsammans.

PRISER:
Personlig Träning 60min: 700kr
Bindvävs massage 60min: 700kr