TJÄNSTER:

PERSONLIG TRÄNING:

  • Noggrann konsultation
  • Rörelseanalys (gång, löpning & rörelsefunktion)
  • Individanpassad träning
  • Individanpassat träningsprogram
  • Kostråd vid behov

 REHAB, PREHAB – GRENSPECIFIK TRÄNING:

  • Rehabilitering av skadeproblematik
  • Prehab och grenspecifik träning för din sport

BINDVÄVSMASSAGE:

Som komplement till din träning jobbar jag parallellt med djupgående bindvävsmassage.


Anlitar du mig som din tränare så lägger vi upp en individanpassad plan för just dig. Tid kring passet är som standard 60 min. Men detta kan variera och är något vi bestämmer tillsammans.

PRISER:
Personlig träning 60min: 700kr
Bindvävsmassage 60min: 700kr